Think and go

Zúčastnili sme sa v súťaži Slovenskej sporiteľne s projektom Think and GO.

Cieľom projektu je navrhnúť integrovaný systém riadenia elektrického vozíka pre HealthCare systémy a nemocnice, pričom samostatné ovládanie bude realizované bezdotykovo, resp. pomocou myšlienok pacienta. Mentálne príkazy bude používateľ zadávať pomocou zariadenia EPOC, ktorý dokáže snímať mozgové signály, zosilniť ich a transformovať do počítača. O zariadení EPOC sme písali v predchádzajúcom príspevku (Projekt EPOC EMOTIVE).

Bežne dostupný elektrický invalidný vozík bude potrebné prerobiť takým spôsobom, aby jeho riadenie bolo možné nielen za pomoci ovládacích prvkov na ovládači vozíka ale aj so zariadením EPOC. Zariadenie EPOC bude nasadené na hlave používateľa vozíka, ktoré bude odosielať prijate vnemov na vývojovú dosku, ktorá následne spracuje, vyhodnotí a bezdrôtovo odošle informácie do prijímača. Po prijatí informácie na prijímači sa výkoná inštrukcia definovaného pohybu v tom prípade, pokiaľ sa na snímači požadoveného smeru pohybu neobajaví detekovanie prekážky a vozík vykoná pohyb. Ovládanie elektrického vozíka bude tvorené na pohyby dopredu, dozadu a do strán. Zároveň bude obsahovať voliteľné menu pre nastavovanie špecifikácií ovládania ako je napríklad rýchlosť. Tlačidlo stop bude riešené podržaním menu po dobu niekoľkých sekúnd prostredníctvom myšlienok. Postupne sa tento projekt môže rozšíriť aj o senzory o snímaní polohy a predchádzať tak nechceným nárazom do objektov v okolí. Prípadne nahrávanie trasy do pamäte v domoch/bytoch pre rýchlejší presun medzi miestnosťami.

Projekt by mohol pomôcť ľuďom po operácií a hendikepovaným ľuďom, ktorí by sa s  elektrickým vozíčkom mohli presúvať prostredníctvom pomyslenia na smer pohybu. U niektorých ľudí s obmedzenou pohyblivosťou by išlo o jedinú možnú formu pohybu, pri ktorej by neboli odkázaní na pomoc personálu ani iných osôb. Naším projektom chceme prispieť do oblasti zdravotníctva novou technológiou, ktorá pomôže telesne postihnutým ľuďom dosiahnuť samostatnosť pri pohybe s vozíčkom.

Think and Go!

Kalendár udalostí

loader

Bankové spojenie

Podporte našu činnosť prostredníctvom finančnej podpory cez bankové spojenie:

 

Minerva Group, n.o.

Číslo účtu: 2943006984/1100

IBAN kód: SK2711000000002943006984

SWIFT: TATR SK BX

Do správy pre prijímateľa uveďte kontakt, ozveme sa Vám!