Epoc Emotive

    EPOC je headset zariadenie ktoré využíva rozhranie medzi mozgom a počítačom (BCI - brain-computer interface). Toto zariadenie pracuje na metóde EEG (elektroencefalografia), ktorá sa bežne používa v zdravotníctve na vyšetrovanie aktuálnej elektrickej aktivity mozgu. Táto metóda má svoj pôvod vo zmenách polarizácie neurónov mozgovej kôry, podľa ktorých je možné usudzovať funkčný stav jednotlivých oddielov mozgu. EPOC dokáže tieto mozgové signály zachytiť rovnako ako EEG, zosilniť a ďalej spracovávaťa vyhodnocovať. Tímto spôsobom je možné využívať konkrétnu mozgovú aktivitu ako ovládací prvok rôznych zariadení alebo softwaru.

Pre snímanie elektrickej , aktivity mozgu sa používajú najčastejšie povrchové elektródy.Hodnotenie elektroencefalografických záznamov spočíva v amplitúdovej a frekvenčnej analýze vykonávanej pomocou počítačov. Základné rozdelenie elektroencefalografických vĺn z analýzy sú Alfa, Beta, Theta a Delta vlny. Každá z týchto vĺn reprezentuje určitý fyziologický rytmus človeka. Alfa vlny sú charakteristické pre telesný a duševný kľud, Beta vlny predstavujú rytmus zdravého človeka v bdelom stave. Fyziologický rytmus u detí predstavujú Theta vlny a rytmus, ktorý sa za normálnych okolností objavuje v hlbokom spánku definujeme ako Delta vlny. Prostredníctvom týchto vĺn je možné sledovať a zaznamenávať emocionálne stavy používateľa v reálnom čase. Týmto spôsobom je možné sledovať reakcie používateľa na rôzne vonkajšie aspekty, ktoré vníma. Tym pádom sa dokážu využívať aj mentálne príkazy za pomoci vedomej myšlienky používateľa a rovnako ako aj princíp EEG, ktorý dokáže zaznamenávať zachytávanie vzruchov v neurónoch a tým detekovať budenie určitej oblasti v mozgu. Toto BCI ponúka širokú škálu možných odvetví využitia, ako je ovládanie hier, vizuálne umenie a dizajn, medicína, robotika až po ďalšie nasadenie vo vede a výskume. Naša skupina si vybrala možnosť využitia zariadenia EPOC pre ovládanie elektrického vozíčka. Používateľ bude môcť pomocou mentálnych príkazov plne ovládať elektrický vozík. Týmto spôsobom dokážeme pomôcť hlavne hendikepovaným ľuďom, pre ktorých by mohol byť v určitých prípadoch tento spôsob ovládania jedinou možnosťou pohybu.

Kalendár udalostí

loader

Bankové spojenie

Podporte našu činnosť prostredníctvom finančnej podpory cez bankové spojenie:

 

Minerva Group, n.o.

Číslo účtu: 2943006984/1100

IBAN kód: SK2711000000002943006984

SWIFT: TATR SK BX

Do správy pre prijímateľa uveďte kontakt, ozveme sa Vám!