Project Think and go

Kontakty

smartphone

0915 457 663  - Filip Škoda

0949 254 631  - Zuzana Šutová

 

mailer

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 VYSVETLIVKY K MAPE - STIAHNI MAPU

- štartuje sa aj končí v bode A - nachádza sa v areáli Materiálovotechnolickej fakulty

1. štart po ulici Gejzu Dusíka a ulici Jána Bottu do parku smerom k stanici

2. otočenie a beží sa na druhý koniec parku

3. po ulici ČajkovskéhoLudvika van Beethovena cez ulicu Zelenú

4. po ulici Terezy Vansovej otočenie smerom po Ovocnej a Botanickej

5. bežci sa dotanú späť na ulicu Gejzu Dusíka

- kolo je niečo vyše 5 km

- bežci ktorí sú prihlásení na 10 km beh budú toto kolo opakovať

            Central European Conference on Information and Inteligent Systems, skrátka CECIIS, je pre niekoho už známa udalosť, pre mňa bola v tej dobe novinkou.  26. ročník tejto udalosti sa konal 24. septembra v Chorvátsku pod záštitou Faculty of Organization and Informatics in Varaždin (FOI), k čomu trochu dopomohli aj študenti STU svojou účasťou. Súčasťou bol aj desiaty medzinárodný doktorandský seminár (IDS), kde študenti prezentovali výsledky svojich prebiehajúcich dizertačných prác. To sú základné informácie, aby ste boli v obraze, ale ako sa tam vlastne slovenskí študenti dostali? A ja s nimi?

            V ich prípade je to trochu jasná cesta, ako študenti na doktorandskom štúdiu majú okrem iného za úlohu pracovať na vedecko-výskumnej činnosti, a zároveň si túto prácu obhajovať na konferenciách. V mojom prípade je to trochu dlhší príbeh, kde figuruje hlavne nezisková výskumná organizácia Minerva založená doc. Ing. Maximiliánom Strémym, PhD., v ktorej takí trochu akčnejší študenti dostali možnosť viesť výskum na určitých projektoch. Jedným z nich je aj „Think and Go“, čo je projekt  týkajúci sa ovládania elektrického vozíka myšlienkami pomocou zariadenia EPOC. Na prvý pohľad niečo úžasné, ale zároveň príliš zložité na to, aby to bola práca pre jedného človeka. Ako člen tímu som bol vyslaný predstaviť náš projekt na doktorandskom seminári spolu s doktorandmi z rôznych fakúlt STU a chorvátskymi študentmi.

            Štyristopäťdesiat kilometrov dlhá cesta autom požičaným z rektorátu začala o tretej ráno, kedy nás šofér, člen komisie a hlavná kompetentná osoba v jednom (Maximilián Strémy), začal postupne zbierať študentov v Trnave a v Bratislave. Niektorí mali bezproblémové vstávanie a museli čakať a iných sme horko-ťažko počkali :). Celkovo nás študentov bolo 7 a to z fakúlt MTF, SjF a FIIT. Ja som počas cesty plnil spolu s GPS-kou úlohu navigátora :), vlastne by som skôr povedal nalievača kávy :). Ostatní dali prednosť odpočinku. Na miesto sme dorazili chvíľu pred obedom, po rýchlom vybavení hotela sme šli na FOI na miesto konferencie. Po milom privítaní od Ana Ćorić Samardžija nám zostalo trochu času nazvyš, tak sme spolu s ňou zavítali do jednej reštaurácie kúsok od fakulty. Toto malé obedné rozptýlenie som uvítal najmä ja, lebo mi pomohlo prekonať trému, a tiež som sa nemusel báť prezentovania s prázdnym žalúdkom :). S trochou nadobudnutého sebavedomia sme začali našu slovenskú časť. Pred komisiou a ďalšími pozorovateľmi sme sa postupne striedali. Pre mňa to bola super skúsenosť, hlavne s oprášením angličtiny a prezentovaním trochu v inom prostredí, ako som zvyknutý. Aj keď ma prezentovanie baví, mal som trochu strach z mojich anglických reakcií na otázky, pretože som nebol tak dobre jazykovo vybavený ako ostatní. Komisia hodnotila nedostatky prác, ale aj konštruktívnou kritikou a spätnou väzbou prispela k tomu, aby práce získali ten správny tvar, keďže boli všetky ešte v rozpracovanom štádiu. Všetko to prebiehalo vo voľnejšej atmosfére, ale stále bola zachovaná určitá profesionalita.

            Po v podstate hlavnej časti nasledovala „social event“ časť. Po rýchlom prezlečení na hoteli sme spolu so všetkými účastníkmi konferencie smerovali na hrad Čakovec kúsok od Varaždinu. Bolo vidieť, že organizátori majú pohostinného ducha a už aj v autobuse začali podávať menší prípitok. Nás to, samozrejme ako každého správneho Slováka, príjemne potešilo :). Exkurzia hradu bola celkom zaujímavá a hlavne vtipná, keď nám Chorváti prekladali po svojom výklad o histórii hradu. Nasledovala ochutnávka vína u miestnych vinárov. Hneď po našom príchode nás pohostili syrom a chlebom s masťou. Teta s vínom premávala asi tak často ako metro v Prahe, tak som nestíhal registrovať ani o aké druhy ide :). Nakoniec mierne spoločensky naladení sme sa presunuli do reštaurácie, kde sme sa zúčastnili večere pri príjemnej živej chorvátskej hudbe.

            Z môjho pohľadu sa Chorváti ukázali ako dobrí organizátori a plánovači a  celá konferencia vrátane exkurzie prebehla maximálne bezproblémovo. Som rád za rozhodnutie ísť prezentovať, povedal by som, že to nebolo len o prácach, ale najmä o takom medzinárodnom utužení spolupráce medzi ľuďmi z univerzít. Je to veľmi dobrá skúsenosť a motivácia aj do budúcna. Takisto aj spoznávanie nových priateľských ľudí z Chorvátska či  Slovenska a vtipkovanie medzi sebou prispelo k celkovej pohode a dobrej atmosfére na konferencii.


 Filip Škoda

Fotogaleria

 

 

Think and Go!

Calendar of events

loader

Pokyny a základné informácie

yesHlavný organizátor: MinervaGroup, n.o.

yesSpoluorganizátori: Trnavský samosprávny kraj, mesto Trnava, STU MTF, Pomocníček o.z.

yesMiesto konania: Materiálovotechnologická fakulta

yesDátum a čas konania: 05. 11. 2016 o 11:00

yesSuma: 8€

yesLimit počtu pretekárov: 300

yesPrihlasovanie a registrácia: online registrácia prostredníctvom online formulára

yesPlatba: prostredníctvom bankového prevodu (po registrácii údaje prídu na email)

yesPrezentácia, vyzdvihnutie štartovacích balíčkov: Sobota 05.11.2016 o 09:00 v Areáli MTF STU, vchod do budovy Materiálového výskumu

Kategórie behu - ŽENY

 woman run

Ženy do 39 rokov

Ženy do 49 rokov

Ženy od 50 rokov

* Bežci v rámci kategórií ŽENY budú vyhodnotení samostatne pre 5km okruh a pre 10 km okruh

 

Kategórie behu - MUŽI

 man run

Muži do 39 rokov

Muži do 49 rokov

Muži od 50 rokov

 * Bežci v rámci kategórií MUŽI budú vyhodnotení samostatne pre 5km okruh a pre 10 km okruh

 

Doplňujúce informácie

addPoistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na podujatí.

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody

na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

addMeranie časov: Meranie zabezpečuje spoločnosť Solarun.

addVýsledky: Budú zverejnené po skončení podujatia na stránke

addCeny: ?????

addZdravotné služby:

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla záchranná a zdravotná služba

addZabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov na behu:

Všetky komunikácie po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba

bude mať reflexné vesty s patričným poučením a vyznačením. O súčinnosť bude požiadaná

Mestská polícia Trnava.

addParkovanie:

Možnosť parkovania na parkovisku patriacom MTF STU.

Organizátor Minerva si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v

týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

addÚschovňa osobných vecí: Budú priamo v komplexe MTF STU na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa.

Bank connect

Support our activities by financial support through bank account: 

Minerva Group, n.o.

Account number: 2943006984/1100

IBAN code: SK2711000000002943006984

SWIFT: TATR SK BX

Into message to the recipient please add your contact. We will contact you!