About us

  doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Some people say talent is the most important things. Some say it is intellect. I say that human is important, human and his will – the will to stand up after every fall and to follow your resolution.

Ing. Peter Cuninka

 Research group gives the opportunity the students involved in projects on their own risk and improve in technical skills out of the synopses.

Mgr. Zuzana Šutová

I like searching for the deeper meaning of things and I think that under the correct leadership and with the right spirit everyone can become succesful. 

Marcel Nikmon

I joined Minerva to learn using my knowledge in praxis ...

 

Michal Slezák

For me, Minerva is an opportunity for self-realization and education... 

 

Miroslava Karasová

I am responsible and flexible girl, who decided to study informatics, mainly because of my curiosity... 

Filip Škoda

I am cheerful and curious student, interested in new ideas and realization of them...


Meno: Miroslava Karasová

Študijný odbor: Aplikovaná informatika a automatizácie v priemysle

Téma bakalárskej práce: Návrh a realizácia informačného systému certifikácie pyrotechnických výrobkov

Technické zručnosti:

- tvorba webstránok: HTML, PHP, CSS, jscript, jquery,

- informačné systémy: databázové systémy: MySQL, Oracle, Access, C#, VisualFoxpro

- programovacie jazyky: Visual Basic for application, C#, C++

Projekty v rámci Minervy: EPOC, Web Záľuby: plávanie, crossfit, posedenie s priateľmi

 

O mne: Som spoľahlivé a flexibilné dievča, ktoré sa rozhodlo študovať informatiku hlavne zo zvedavosti. Mojím cieľom bolo naučiť sa programovať a byť schopná s touto vedomosťou pracovať. Počas štúdia sa mi to aj podarilo, lebo vysoká škola mi ponúkla veľa zaujímavých informácií a prehľad o možnostiach, ktoré v danej oblasti existujú. Avšak stále to bolo skôr o skresanej teórii a mne chýbala možnosť sa prejaviť, vytvoriť niečo vlastné a hlavne pracovať v tíme. Preto som sa rozhodla pridať do Výskumnej skupiny Minerva, jednak je to pre mňa príležitosť sa nájsť v konkrétnej oblasti, ponúknuť vedomosti a vedieť ich aplikovať, a samozrejme naučiť sa spolupracovať s ľuďmi v tíme, aby sme sa spoločným snažením dopracovali k určitému cieľu. Momentálny projekt ma veľmi zaujal, spojili sme sa ľudia s podobným rozmýšľaním a byť súčasťou výskumnej skupiny uspokojilo moje potreby, ktoré mi v škole doposiaľ chýbali. Myslím si, že projekty najmä vďaka našej kreativite a snahe zjednodušiť momentálne riešenia budú prosperujúce a výskumný tím Minerva sa bude do budúcna rozvíjať.


 

 

Jela Abasová

The research group charmed me with a strong vision of its founder ...


Patrik Bystrický

This group helped me in self-developing and improving my skills ...


Bank connect

Support our activities by financial support through bank account: 

Minerva Group, n.o.

Account number: 2943006984/1100

IBAN code: SK2711000000002943006984

SWIFT: TATR SK BX

Into message to the recipient please add your contact. We will contact you!